GEODETICKÁ KANCELÁŘ Šumperk - Ing. Igor Vychopeň, Libor Švub
 Stránky s dalšími informacemi z oblasti geodézie a katastru
Hlavní stránka Českého úřadu zeměměřického a kartografického
www.cuzk.cz
Právní předpisy v oboru zeměměřictví a katastru nemovitostí
www.cuzk.cz/Predpisy/Pravni-predpisy-v-oboru-zememerictvi-a-katastru.aspx
Tiskopisy pro katastrální úřad
www.cuzk.cz/Fornulare-a-elektronicka-podani
Informace o parcelách
www.nahlizenidokn.cuzk.cz
Časopis roubenky a jiné stavby ze dřeva
www.roubenkyajinestavbyzedreva.cz
Portál o francouzštině
www.franina.eu

   © 2007 Geocart Šumperk