GEODETICKÁ KANCELÁŘ Šumperk - Ing. Igor Vychopeň, Libor Švub
 Naše Služby


PRÁCE V KATASTRU NEMOVITOSTÍ
vyhotovení geometrických plánů pro:

- rozdělení parcel pro majetkoprávní vypořádání

- zaměření veškerých novostaveb pro vklad do katastru nemovitostí a rozestavěných staveb pro získání hypoték a úvěrů

- vytýčení vlastnických hranic pozemků

- vyznačení věcného břemene


INŽENÝRSKÁ GEODÉZIE

- zaměřování skutečného provedení stavby inženýrských sítí, včetně zpracování kompletní dokumentace dle požadavků správců

- polohopisné a výškopisné plány - vytvoření mapových podkladů pro projekty stavebních objektů, rekonstrukcí a inženýrských sítí

- vytyčování staveb

- měření podnikových areálů a následné vyhotovení základní mapy závodu a zajištění údržby této mapy

   © 2007 Geocart Šumperk